Získajte NÁSTUPNÝ BONUS 1000 €
URL adresa inzerátu bola úspešne skopírovaná!

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť MSM GROUP s.r.o. spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov, a inými platnými právnymi predpismi.

Zaslaním svojich osobných údajov prostredníctvom kontaktného formulára na internetovej stránke MSM GROUP s.r.o. dobrovoľne súhlasíte so správou, spracovaním a uchovaním Vašich údajov uvedených vo webovom kontaktom formulári, ako aj životopise a ďalších prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré ste poskytli vyššie uvedenej spoločnosti.

Osobné údaje MSM GROUP s.r.o. spracováva za účelom budovania databázy záujemcov o prácu v spoločnosti. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas so spracovávaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Ak k odvolaniu nedôjde, súhlas automaticky zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia. Údaje budú anonymizované a naďalej využívané výlučne pre štatistické účely.